Danh mục sản phẩm

Cable ALLEN BRADLAY USB-1761-CBL-PM02

Mã số:USB-1761-CBL-PM02

Cable ALLEN BRADLAY USB-1761-CBL-PM02

Chi tiết sản phẩm

PLC Programming Cable ALLEN BRADLAY USB-1761-CBL-PM02 

  • Cáp lập trình PLC ALLEN BRADLEY cổng USB sử dụng cho 

        các dòng Micrologix Series

  • Chiều dài: 3m

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã số:1492-ACAB025C69
Mã số:1492-ACABLE005TA
Mã số:1492-ACABLE010B
Mã số:1492-ACABLE010C
Mã số:1492-ACABLE010L
Mã số:1492-ACABLE010UB
Mã số:1492-ACABLE010UD
Mã số:PLC SLC 500
Mã số:1746-NO4I