Danh mục sản phẩm

PLC Allen-Bradley 1734-PDN

Mã số:1734-PDN

PLC Allen-Bradley 1734-PDN

Chi tiết sản phẩm

PLC Allen-Bradley 1734-PDN

  • DeviceNet Communication Interface ALLEN-BRADLEY 1734-PDN

  • Điện áp ngỏ vào: 24VDC

  • Thời gian chuyển trạng thái tối đa từ ON-OFF: 26ms

  • Yêu cầu nguồn cấp ở Field-side: 400 mA @ 24V DC (+4% = 25V DC)

  • Dòng điện xung kích: 6A cho 5ms

  • Dòng điện PointBus: 1300 mA @ 5V DC ±5% (4.75…5.25V)

  • Công suất tổng ở 24VDC: 8.0W

  • Công suất tiêu thụ: 1.2 W @ 25V

  • Bảo vệ quá áp ngỏ vào: Có phân cực ngược bảo vệ

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 
Mã số:1769-L23E-QBFC1B
Mã số:1756-L61
Mã số:1769-L23-QBFC1
Mã số:1762-L40AWAR
Mã số:1762-L40BXB
Mã số:1762-L40BWA