Danh mục sản phẩm

PLC Allen-Bradley 1734-TB

Mã số:1734-TB

PLC Allen-Bradley 1734-TB

Chi tiết sản phẩm

  • PLC Allen-Bradley 1734-TB

  • Điện áp cung cấp: 24VDC or 120/240 VAC

  • Dòng điện tối đa: 10A

  • Loại kết nối: Screw clamp

  • Số terminal: 8

  • Kích thước: 2.56H x 0.472W x 5.25L (65H x 12W x 133.4L)

  • Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã số:1769-L23E-QBFC1B
Mã số:1756-L61
Mã số:1769-L23-QBFC1
Mã số:1762-L40AWAR
Mã số:1762-L40BXB
Mã số:1762-L40BWA