Danh mục sản phẩm

PLC Allen-Bradley MVI56-PDPMV1

Mã số:MVI56-PDPMV1

PLC Allen-Bradley MVI56-PDPMV1

Chi tiết sản phẩm

PLC Allen-Bradley MVI56-PDPMV1

  • Chức năng : Kết nối giữa bộ xử lý ControlLogix với các thiết bị khác có hổ trợ giao

       thức PROFIBUS DP-V0 và DP-V1. Module này hoạt động như một module vào/ra 

       giữa đường truyền thông PROFIBUS và bộ xử lý.

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 
Mã số:1769-L23E-QBFC1B
Mã số:1756-L61
Mã số:1769-L23-QBFC1
Mã số:1762-L40AWAR
Mã số:1762-L40BXB
Mã số:1762-L40BWA